Одредби и Услови

WizzParking with ParkVia is a trading style of ParkVia Ltd.

1. ParkVia врши функција само на посредник за резервации и затоа целата одговорност и обврска за сите возила ја задржува паркингот за автомобили, хотелот или Meet Greet службата („Паркинг Снабдителот“).

2. ParkVia ги следи цените за да ја понуди најдобрата вредност за парите. Цените може да се качат, како и да се симнат, поради сезонски специјални понуди. Сите прикажани цени се за пред-резервации преку интернет и ги вклучуваат сите применливи даноци, доколку не е поинаку наведено. Нема трошоци за плаќање без оглед на начинот на плаќање што се користи.

3. Резервации и процедури на откажување

 • 3.1 Резервациите направени преку веб-сајтот на ParkVia автоматски создаваат ваучери за резервации по завршувањето на резервацијата. Сепак, резервацијата не е загарантирано место. ParkVia може да откаже резервација доколку Паркинг Снабдителот советува дека не е во состојба да ја исполни истата. Во ваква околност, целосно се враќаат средствата.
 • 3.2 Ве молиме осигурете се дека имате инструкции и упатства за услугата што сте ја резервирале, како и телефонски број на Паркинг Снабдителот, и детали за процедурите на влез и излез. Ваша одговорност е да се снабдите со валидни инструкции пред заминување – средствата за сите пропуштени резервации, летови или други проблеми кои произлегуваат од вашето неснабдување со валидни инструкции нема да бидат вратени од ParkVia.
 • 3.3 Ако Паркинг Снабдителот ви наплати повисока цена од утврдената на вашиот ваучер за резервација бидејќи не ги следите правилно процедурите на влез или излез, или ако не го покажете вашиот ваучер за резервација, ParkVia не ќе може да ги врати средствата на ваше име.
 • 3.4 Трансфери може да бидат вклучени во цените на ParkVia, но за потврда ве молиме проверете ги деталите наведени на веб-сајтот на Паркинг Снабдителот или контактирајте го ParkVia пред да резервирате.
 • 3.5 За некои паркиралишта се бара минимален престој. Доколку сакате да останете помалку денови, можете, но се плаќа цената на минималниот престој. Во секоја наведена цена ќе биде вклучена цената за минимален престој.
 • 3.6 Цените за еден ден може да се разликуваат во зависност од датумот, должината на престојот, датумот/времето на оставање на возилото и датумот/времето на земање на возилото.
 • 3.7 Во зависност од Паркинг Снабдителот и производот кои сте ги избрале, можеби ќе треба да ги оставите клучевите од вашето возило на персоналот од Паркинг Снабдителот. Веб-сајтот на ParkVia ќе наведе каде ова се применува. Во ваков случај, пред да го оставите вашето возило на Паркинг Снабдителот, морате да се осигурате дека е во исправна состојба и дека сите применливи регулативни барања (пр. осигурување) се на место. Паркинг Снабдителот, во случајов, го задржува правото да го преместува вашето возило во или надвор од паркингот, возејќи или на друг начин, до тој степен што Паркинг Снабдителот или неговите вработени по нивна проценка сметаат дека е неопходно заради ефикасно подредување во својот паркинг простор, или во итни случаи, или за да се избегнат несреќи или препреки. Доколку возачите на Паркинг Снабдителот мора да излезат со вашето возило на јавен автопат, возачите на Паркинг Снабдителот за оваа цел треба да бидат целосно осигурани од страна на Паркинг Снабдителот, но треба го проверат самите клиенти.
 • 3.8 Сите паркирања се предмет на одредбите и условите на поединецот Паркинг Снабдител. Ваша одговорност е да ги побарате одредбите и условите на Паркинг Снабдителот по пристигнувањето.
 • 3.9 Секоја грешка при внесување на податоци што ги принудува возачите на паркингот да чекаат или доцни пристигнувања на клиентите може да резултира со административен трошок, кој веднаш се плаќа на возачот.
 • 3.10 Високи или широки возила: Некои паркиралишта не можат да сместат возила со прекумерна должина, комбиња, фургони, итн., или може да има дополнителни трошоци. Ве молиме проверете го тоа со ParkVia пред да резервирате.
 • 3.11 ParkVia ги советува клиентите да пристигнат на паркингот со доволно време за да го остварат своето понатамошно патување.
 • 3.12 Сите возила се паркираат на ризик на клиентот. Во случај на било каква жалба, барање или спор (на пример, ако вашето возило претрпи штета додека е со Паркинг Снабдителот или ако се изгуби возилото или било што во ваша сопственост од возилото додека е оставено со Паркинг Снабдителот), клиентот мора да се справи директно со резервираниот Паркинг Снабдител. ParkVia под никакви околности не превзема никаква одговорност за таков настан. Секое барање за загуба или оштетување на возилата или во врска со квалитетот на услугите треба да се поднесе до Паркинг Снабдителот. Ние на барање ќе обезбедиме податоци за контакт на Паркинг Снабдителот. Ова не влијае на вашите законски права како корисник.

4. Веб-сајтот на ParkVia содржи хипер-линкови до веб-сајтови управувани од страна на трети лица. ParkVia не ги контролира ваквите веб-сајтови и нема да преземе одговорност за нивната содржина, или за било какво непочитување на договор, или за било каква намерна или небрежна акција од страна на таквите трети лица, што резултира со било каква загуба, штета, одлагање или повреда на вас или вашите придружници. ParkVia не презема одговорност за точноста на мислењата изразени на таквите веб-сајтови, и таквите веб-сајтови не се под истрага, следени или проверувани за точноста или целосноста од страна на ParkVia. Вклучувањето на сите поврзани веб-сајтови на веб-сајтот на ParkVia не значи или претставува одобрување или оправдување на поврзаните веб-сајт од страна на ParkVia. Ако одлучите да го напуштите веб-сајтот на ParkVia за пристап до овие сајтови на трети лица, вие го правите тоа на свој ризик. Сите правила, полиси (вклучувајќи полиси за приватност) и оперативни процедури на веб-сајтови управувани од страна на трети лица ќе се однесуваат на вас додека сте на таквите сајтови. ParkVia не сноси одговорност за информациите дадени од ваша страна на трети лица.

5. Сите содржини на веб-сајтот на ParkVia се со заштитени авторски права од страна на издавачот ParkVia Ltd. Други имиња на производи и компании спомнати во овој документ може да се заштитни знаци на нивните соодветни сопственици. Сликите на веб-сајтот на ParkVia се вградени само за гледање и не можат да бидат снимени или преземени во било кој формат. Било какви критики на клиентите поставени на веб-сајтот на ParkVia не ги претставуваат ставовите на ParkVia.

6. Информациите, софтверот, производите и услугите објавени на веб-сајтот на ParkVia може да вклучуваат неточности или типографски грешки. Поконкретно, ParkVia не ја гарантира точноста, и ја отфрла одговорноста, за неточностите во врска со информациите и описот на паркингот, хотелот и другите патни производи, прикажани на овој веб-сајт (вклучувајќи, без ограничување, фотографии, листа на погодности, описи на општ производ, итн), информации од кои повеќето се обезбедени од страна на соодветните добавувачи. Секој рејтинг прикажан на овој веб-сајт е наменет само за општи инструкции и ParkVia не ја гарантира точноста на рејтингот. Периодично се прават промени на информациите во овој документ. ParkVia и/или соодветните добавувачи може да прави подобрувања и/или промени на овој веб-сајт во секое време. ParkVia и/или соодветните добавувачи не интервенира за соодветноста на информациите, производите и услугите кои се наоѓаат на веб-сајтот на ParkVia за било која намена, и вклучувањето или понудата за продажба на било какви производи или услуги на веб-сајтот на ParkVia не претставува никаква поддршка или препорака на таквите производи или услуги од страна на ParkVia. ParkVia и/или соодветните добавувачи со ова ги отфрлаат сите гаранции, одредби и услови во поглед на овие информации, софтвер, производи и услуги, вклучувајќи ги и сите инсинуирани гаранции, и услови, на соодветен квалитет, квалификуваност за одредена цел, наслов и непочитување. Паркинг Снабдителите се независни компании, а не агенти или вработени во ParkVia. ParkVia не е одговорен за делата, грешките, пропустите, интервенциите, гаранциите, непочитувањето или небрежноста на било кој таков добавувач, или за какви било лични повреди, смрт, оштетување на имот, или други штети или трошоци кои произлегуваат оттаму. ParkVia нема обврска и нема да ги врати средствата во случај на штрајк, виша сила или други причини надвор од својата директна контрола, и нема никаква одговорност за никаков дополнителен трошок, пропусти, одложувања, менување на насоката на сообраќајот или дела на било која влада или орган. Во никој случај, ParkVia или неговите добавувачи нема да бидат одговорни за било какви, второстепени, случајни, казнени, посебни или индиректни штети, кои произлегуваат од, или на било кој начин се поврзани со, употребата на веб-сајтот на ParkVia или со задоцнување или неможност за употреба на веб-сајтот на ParkVia, или за било какви информации, софтвер, производи и услуги добиени преку веб-сајтот на ParkVia, или што на друг начин произлегуваат од употребата на веб-сајтот на ParkVia, (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на загуба на употреба, податоци, добивки, заштеди или можности), дали врз основа на договор, строга обврска или поинаку, дури и ако ParkVia или кој било од неговите добавувачи е советуван за можноста на штета. ParkVia и/или соодветните добавувачи ќе биде одговорен за директна загуба која произлегува од употребата на веб-сајтт на ParkVia, дали врз основа на договор, строга обврска или поинаку, до максимум од вкупната вредност на трансакцијата под која се јавува барањето било за еден настан или серија на поврзани настани. Овие одредби и услови и претходно споменатиот демант на одговорност, не влијаат на вашите законски права како корисник.

7. Вие се согласувате да го браните и осигурате ParkVia, неговите филијали, и/или соодветните добавувачи и кој било од неговите службеници, директори, вработени и агенти од и против сите тврдења, причини за делување, барања, оздравувања, загуби, штети, парични казни, казни или други трошоци или потрошувачки од било кој вид или природа, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на разумни правни и сметководствени такси, поднесени од страна на трети лица како резултат на:

 • (а) на вашето прекршување на овие одредби, услови и известувања или документи наведени тука;
 • (б) прекршување на било каков закон или правата на трети лица, или
 • (в) користењето на веб-сајтот на ParkVia.

8. Како услов за вашата употреба на веб-сајтот на ParkVia, гарантирате на ParkVia, дека нема да го користите веб-сајтот на ParkVia за било каква цел која е незаконска или забранета од страна на овие одредби, услови и известувања.

ParkVia е трговски стил на ParkVia регистриран во Обединетото Кралство под број 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Полиса за откажување

Сите барања за откажување и измени морате да ги поднесете преку опцијата „Управуваат со мојата резервација“ на веб-сајтот на ParkVia или со праќање имејл на ParkVia на објавената имејл адреса. Ако барањата за откажување или измени ги поднесете вербално, преку телефон или директно до Паркинг снабдителите, кон вашите барања нема да се преземе акција. Кога поднесувате барање за откажување преку опцијата „Управуваат со мојата резервација“, кон вашето барање автоматски се презема акција и периодот на известување за откажувањето (дефинирано како периодот помеѓу датумот/времето на оставање на вашето возило и времето кога ParkVia ќе биде свесно за вашето откажување) се пресметува од моментот на поднесување на барањето за откажување преку „Управуваат со мојата резервација“. Доколку вашето барање го поднесете преку имејл, кон истото ќе биде преземено акција само во текот на работното време и периодот на известување за откажувањето се пресметува од моментот кога ParkVia ќе го процесира барањето за откажување. Затоа ви советуваме да поднесувате барања за откажување преку „Управуваат со мојата резервација“.

Период на известување за откажувањето:

  Повеќе од 24 часа пред датумот/времето на оставање на вашето возило: Целосно враќање на средствата
 • 24 часа или помалку пред датумот/времето на оставање на вашето возило: Нема враќање на средствата

Ве молиме имајте предвид дека нема враќање на средствата за вообичаениве примери:

 • Промени во понатамошното патување (вклучувајќи откажани летови, крстарења, патување со воз, итн) : Нема враќање на средствата. Ваша одговорност е да бидете информирани за промените во понатамошното патување и да го прилагодите вашиот распоред соодветно, информирајќи го ParkVia за сите битни промени. ParkVia не сноси одговорност доколку вашето понатамошно патување се промени (пр. вашиот лет, крстарење или воз е откажан) и нема да имате право на враќање на средствата.
 • Пропуштен шатл автобус: Нема враќање на средствата. Распоредите за шатл автобусите се достапни на веб-сајтот на ParkVia и на ваучерите за резервација, ваша одговорност е да бидете свесни за работните часови и сите возни редови на шатл автобусите.
 • Во случај на паркирање на друг паркинг за автомобили заради задоцнето пристигнување: Нема враќање на средствата
 • Во случај на паркирање на друг паркинг за автомобили заради ненаоѓање на резервираниот паркинг: Нема враќање на средствата. Инструкциите се вклучени во ваучерите за резервации и се лесно достапни од ParkVia. Ваша одговорност е да се осигурате дека ги имате со себе вашиот ваучер за резервација и инструкциите кога патувате.
 • Недостаток на ваучер за резервација: Нема враќање на срествата. Ваучерите за резервации се испраќаат автоматски преку имејл. Ваша одговорност е да го контактирате ParkVia за да се осигурате дека ќе ги добиете битните детали доколку вашиот ваучер за резервација не биде доставен.
 • Неискористени паркинг денови: Нема враќање на средствата во случај на неискористен или делумно искористен престој.